Gratis date sider Aabenraa

Der er fem skonnerter fra Fanø og en tremasterskonnert Osprey, kaptajn Murray, fra Dundee, der losser jernbaneskinner, komne fra Cardiff. Foreløbig skal det ny skib dog overtage farten på Grimsby. 7 i Kronprinsensgade, blev den første dreng i [nybyggerbyen] Esbjerg født. Og det skal være efter denne ”kronprins”, at gaden har sit navn. Der er nemlig ikke mindre end seks større skibe under losning; Ladningerne består navnlig af jernbanesveller. (Esbjerg Folkeblad ) Det nyindkøbte skib ”Fanø” vil blive sat i fart på Esbjerg-Parkeston-ruten, således at denne fremover vil blive besørget af tre skibe: ”Expres” om tirsdagen, ”Koldinghus” om onsdagen og ”Fanø” om lørdagen. I stedet støtter sognerådet økonomisk de små privatskoler. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Dampbåden Dan fra København, der for en måneds tid siden kom hertil for at føre mudderprammene fra havnen over mod Fanø-siden, hvor mudderet udlosses, har nu, efter at have været under reparation i omtrent tre uger, atter begyndt sine vante farter, og opmudringsarbejdet går godt fra hånden. 211) I amtsrådet behandles et udkast til en politivedtægt for Skads Herred, og det er vel mhp. Ingen mennesker eller svin (300 i folden) kommer til skade. (Esbjerg Folkeblad og ) Håndværkerforeningen i Esbjerg sprænges på generalforsamlingen.

27) Den første offentlige vej til Esbjerg, Strandbygade, anlægges efter det fra amtet – på indstilling fra herredskontoret 28. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Bynavnes bogstavering har stadig været genstand for forandring i tidernes løb, ikke så sjælden på bekostning af oprindelsen til navnet, hvorved dettes betydning forvanskes. 153) • Sognerådet ansøger Justitsministeriet om at få oprettet et apotek i Esbjerg. (Esbjerg Folkeblad og ) Der foretages en optælling af de i sommer byggede huse: Der er opført 98 nye bygninger, heri dog ikke medregnet de bygninger, som ikke er under tag endnu, eller de mange baghuse. De to eneste Venstremænd smides ud af bestyrelsen og erstattes med to Højremænd. (Esbjerg Folkeblad ) I Esbjerg Havn indkommer en del fiskerbåde hjemmehørende i Hjerting, som pga. 105) Et problem for Esbjergs Englandsrute er de uhygiejniske forhold i Thameshaven ved Themsen. juni 1880 løst ved at rutens ankomsthavn flyttes til Harwich. Men når tøvejret kommer, kommer pløret også, og der levnes atter lejlighed for enhver til tungsindige og ærgerlige betragtninger over, hvor vor amtsvejsbestyrelse er henne i dette herrens år. 190-191) • Esbjerg eller rettere Strandby blev ”opdaget” som havneplads. (Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Hjerting fungerer som selvstændigt toldsted indtil det 1. (Kilde: Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. 86) Læge Oscar Jacob Ludvig Bruun nedsætter sig som Esbjergs første læge. Der tages imidlertid fat på agitationen med så vældig energi, at flere, om end ikke alle, bringes til forståelse af organisationens værd. (Dagbladet Vestkysten og Vestjyllands Socialdemokrat ) Ved en generalforsamling i Handelsforeningen besluttes det, at der skal oprettes en handelsaftenskole (den senere Esbjerg Handelsskole) for lærlinge og unge kontorister. Hist og her en enlig olielygte, der blinker polisk med et mat skær ud i den mørke aften. Mellem Esbjerg og Fanø kan der også gås over den, dog kun sydøst for havnen. Da dampskibet Esbjerg i tirsdags passerede ud efter, havde det – også på faldende vand – 14 ½ fod på de grundeste [mest lavvandede, red.] steder. På stiftelsesdagen indmeldes kun 15 medlemmer, skønt der er adskillige flere fagfæller i byen. (Esbjerg Folkeblad ) Vore gader ligger nu hen i et aldeles håbløst ælte. (Esbjerg Folkeblad ) Isen mellem Hjerting og øen Langli ligger i disse dage så fast, at der kan spadseres over den.

Gratis date sider Aabenraa

(Ribe Amtstidende og Fanø-Esbjerg Avis ) Esbjerg Dokhavn frembyder i disse dage et interessant skue. I Esbjerg skulle man synes, at dette måtte være umuligt, da husene ligger så spredte med så mange byggegrunde imellem. 6) Byens første politibetjent, Fahrner, ansættes pr. I ferietiden besøges havnen næsten daglig af lystrejsende, der med øjensynlig interesse beser de store og smukt udførte betonarbejder i dokslusen og bolværkerne. Poulsen og udvider smedeværkstedet med et jernstøberi. (Esbjerg Folkeblad ) Der arbejdes for en stor reform her i byen: Husene skal nummereres. Skibsfarten på Esbjerg Havn, der har forårsaget at fyrene rejstes, er endnu kun i sin vorden, er meget ringe. Pedersen er ikke på vognen, da hestene løber, og der sker ingen skade. 4.30 alarmeres Esbjergs beboere – Andelsslagteriet brænder. november 1876, da der bliver gjort begyndelse til et offentligt skolevæsen med Langvad som konstitueret førstelærer. Endnu har de mest tjent til vejledning for lægterne, der sejler på Varde Å, og nordmændene, der kommer med trælast her til øen, samt de skibe, der fra København, Hamborg eller andre steder søger ind til Fanø for at losse. Mælkespandene har selvfølgelig set sig om i den vide verden og må bagefter samles op langs vejgrøfterne.Efterleddet bjerg betyder bakken, hvor man sætter madding på kroge. Dansk Stednavneleksikon Jylland – sydlige del og Fyn med omliggende øer. 40) • Fra Strandby Kro er der fra 1793 overfart til Fanø. Der er dog noget vist ærgerligt ved i at have et lukket, smukt anlæg i en by, der er så fattig på trævækst som Esbjerg.

  • Löwe mann flirt
  • Kostenlose dating seiten Düsseldorf
  • Single online Hannover
  • Leute kennenlernen calw
  • Partnervermittlung kostenlos Dresden
  • Online dating Dortmund
  • Dating regler Rudersdal
  • Dating app danmark Ærø

Der er ikke tale om nogen færgehavn, for overfarten finder sted i en båd fra den åbne strand ved det, vi i dag kender som Gl. (Esbjerg Folkeblad ) Det bekendtgøres, at der for fremtiden vil kunne aflægges svendeprøver i Esbjerg.

I de to måneder som havnearbejdet allerede har stået på, har der dog været et midlertidigt politi, idet et par mænd (den ene var senere postbud Søren Hansen) var forsynet med politiskilt. Derimod arbejder dampmuddermaskinen godt på uddybningen uden for havnen hvad der også for øjeblikket er det vigtigste arbejde for dennes besejling og for en uhindret benyttelse af den færdige dokhavn. Hvert barns forældre har derfor måttet erlægge 6 kr.

Sænkningen af betonblokkene i lededæmningens nordre ende er nu næsten færdig og støbningen af betonmurene over vandet følger rask efter; men manglen på arbejdskraft er her, som overalt i år, meget føleligt og det har endnu lange udsigter med lededæmningens fuldendelse. Regulativet fremlægges hos sognerådsmedlemmerne og opsættes i de dertil indrettede udhængsskabe til borgernes orientering kort efter nytår 1877. Det Dahlske familienavn havde vist ingen rigtig god klang blandt vore demokrater på landet. (Esbjerg Folkeblad ) Et landbohjem oprettes i Esbjerg. 19-20 drenge i alderen op til 18 år har erkendt sig skyldige.

50) Skibsbygger Dahl, der agter at grundlægge et skibsbyggeri ved Esbjerg og allerede har udført en del arbejde der på stedet, har ikke kunnet få tilladelse til at anlægge sit værft inde i havnen, men må bygge udenfor denne, hvor naturen lægger hindringer i vejen for skibenes udsættelse. han skal flytte til Esbjerg og derfra drive fiskeri for selskabets regning med andel i udbyttet. (Esbjerg Folkeblad ) Da gårdejer Peder Pedersen fra Kvaglund skal køre mælkevognen hjem fra Esbjerg, løber hans heste løbsk.

drivis hver vinter må sejle fra de åbne og under isforhold usikre rhed ved Hjerting til Esbjergs sikre havn.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *