Dating sider for homoseksuelle Aabenraa

70'ernes erfaringslitteratur udvider det følelsesmæssige register, seksualiteten får større plads, ligesom frigørelsestematikken accentueres.I 1980'erne gennemgik den historiske roman, som også er en århundredgammel favorit blandt kvindelige læsere, samme proces. De historiske skildringer tilpassedes til samtiden, og sammen med den nyromantiske litteratur overtog den nyfeministiske historiske roman de kvindelige læseres interesse.Her blev også de temaer genoptaget, som havde interesseret populærromanen og de kvindelige læsere lige fra bogmarkedets fremvækst i 1800-tallet.

Asta Holth (født 1904) dyrkede denne genre og bringer kvindesynsvinklen, udkantsynsvinklen og underklassesynsvinklen sammen i ét fiktivt greb.Hun hæver sig over rædslen og gruen og forelsker sig i et rigtigt mandfolk: kongens livlæge og gehejmekabinets-minister Struensee. Single party parchim Cæcilie Lassen var kun 15 år, da hun cyklede ind til Borgens forlag i København med det håndskrevne manuskript, der skulle blive til romanen har den farverige 1700-tals-skribent Charlotta Dorothea Biehl som sin hovedperson, og genren defineres på titel-bladet som en guvernanteroman.1978-82, præges allerede titlen af en splittelsestematik.Inspireret af 1960'ernes drøm om at realisere de livgivende værdier i »vandmandens tidsalder« – enhed og sammenhold – søger hun i korstogenes århundrede både et spejlbillede af og en forklaring på vor egen tids modsætninger.

Dating sider for homoseksuelle Aabenraa

Både Ragnhild Magerøys og Vera Henriksens romaner fra den norske middelalder skriver sig ind i en historietradition, der er velkendt for et norsk publikum gennem de norrøne sagaer.Men romanerne går i bredden og udvider sagaens horisont med miljøskildringer og psykologiske studier af især kvindeskæbner.I Kaari Utrios mest feministiske historiske roman Katarinan taru (Katarinas krønike), 1981, der skildrer en kunstners ægteskab i 1300-tallet, er historien blot en kulisse for intrigen. Den finlandssvenske forfatter Barbara Winckelmann (født 1920) debuterede i 1961.Hun kombinerer i sin historiske romanserie om Helsingfors omhyggelig dokumentation med et fortælletalent, som har gjort hende til en populær forfatter.Sissel Lange-Nielsen har derimod udelukkende beskæftiget sig med ikke-nordisk historie, og det samme gælder bl.a.

Elisabeth Dored (1908-1972) og Eva Ramm (født 1925).Disse nye historiske fortællinger er fyldt med oprør og seksualitet, og hovedpersonerne er kraftfulde kvindeskikkelser, som gang på gang bryder med konventionerne. Heltinden kunne uhindret springe fra seng til seng uden at såre læsernes moralske følelser, når det hele foregik i en fjern historisk tid – alt var tilladt i en pestbefængt by, i en belejret kongeborg, i et slot, hvor slotsherren krævede sine rettigheder.Annelise Vestergaard Den finske forfatter Kaari Utrio takker i sit meget omtalte populærvidenskabelige værk om den europæiske kvindes historie Eevan Tyttäret. Kaari Utrio forener en krønikeagtig historisk fortællemåde med en indlevende psykologisk fremstilling på samme måde som Sigrid Undset, hvis historiske romaner er hendes forbilleder.Dermed går Mette Winge i kærlig og polemisk dialog med genrekonventioner, og fiktionen bliver en anledning til frit at studere og undersøge sider af kultur- og litteraturhistorien.Mange læsere var begejstrede for denne nye brug af den historiske roman, og Mette Winge fortsatte med forskellige romanudgivelser, bl. I de historiske romaner tager fortællingen om kvindelig modstand og kamp form på ny, og romanerne gør frigørelses-diskussionen legitim og relevant langt ud over den nye kvinde-bevægelses berøringsflade. Stockholms Läns Landsting Allerede i slutningen af 60'erne benyttede den finske forfatter Kaari Utrio den populære historiske roman til et brud med de moralnormer, der var gældende inden for underholdningslitteraturen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *